Skład Zarządu DIAK

Skład Zarządu DIAK

Władze Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

Kadencja: od 20.10.2018 r. do 19.10.2022 r.

Zarząd  

prezes – Ryszard Furtak, 
wiceprezes – Jan Greczycho,
wiceprezes – Andrzej Stankowiak,
sekretarz – Marek Witkowski,
skarbnik – Zbigniew Gaweł,
członkowie: Urszula Furtak, Krystyna Koszylowska, Danuta Tchórzewska i Stanisław Walner.

 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Anna Kasprzyk, Tadeusz Kędzior, Liliana Kurkowiak, Tadeusz Łoziński  Witold Puk.
Delegatem do Rady Krajowej AK został Marek Witkowski.
Asystentem AK Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej jest ks. kanonik Zbigniew Samociak.