News

Patronalne święto Akcji Katolickiej

W niedzielę 24 listopada 2013 r. Kościół katolicki przeżywał uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Tego dnia zakończył się rok liturgiczny, który przeżywano jako Rok Wiary.

W 1925 r. encykliką „Quas Primas” z 11 grudnia 1925 r papież Pius XI wprowadził uroczystość Chrystusa Króla do kalendarza liturgicznego. Encyklika ta przeciwstawiała się silnym tendencjom ateistycznym i laickim a także podkreślała znaczenie misji Jezusa Chrystusa jako Króla sprawującego władzę nad człowiekiem i nad całym światem.

Święto patronalne AK, zostało ustanowione statutem zredagowanym przez prymasa Augusta Hlonda. Statut ten zatwierdził papież Pius XI pismem Sekretariatu Stanu z 27 listopada 1930 roku. W tym roku w Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej swoje święto patronalne członkowie AK obchodzili w swoich parafiach. Zwyczajowo tego dnia przeżywano uroczyste Msze Św. a liczne parafialne oddziały spotykały się w świątecznej atmosferze.

 

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata jest dniem wyjątkowym również dla Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu. W tym roku przypadła piąta rocznica konsekracji świątyni i ustanowienia Sanktuarium oraz trzecia rocznica poświęcenia największej Figury Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Również swoje patronalne święto przeżywa nasze diecezjalne Seminarium duchowne. Wspólnie przeżywane święto ubogaciło każde z tych środowisk. W uroczystości wzięli udział wszyscy seminarzyści wraz ze swoimi profesorami na czele z ks. rektorem dr. Pawłem Łobaczewskim. Licznie zgromadzeni parafianie i pielgrzymi oraz członkowie Akcji Katolickiej z przedstawicielami Zarządu władz diecezjalnych z panią prezes Urszulą Furtak. W uroczystej procesji wprowadzono diecezjalny sztandar AK. Uroczystość odbyła się pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Pawła Sochy, który w sposób szczególny wskazał na potrzebę apostolskiego działania i misji poprzez Akcję Katolicką. Radość z tak przeżywanego święta w parafii wyrażał proboszcz i kustosz Sanktuarium ks. Zygmunt Zimnawoda.

Prezes diecezjalna spotkała się również z członkami AK ze swojej parafii p.w. Św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze, którzy podczas uroczystej sumy aktywnie włączyli się w liturgię Mszy św. odnowili przyrzeczenia Chrztu św. a wszyscy małżonkowie akt małżeństwa. Po południu tradycyjnie jak w poprzednich latach, członkowie AK spotkali się na uroczystej kolacji. W spotkaniu wzięli udział także ks. proboszcz dr Jan Romaniuk oraz ks. dr Grzegorz Chojnacki Prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, który od lat służy swoimi wykładami formacyjnymi diecezjalnej AK. Takie spotkania budują więź członków naszego stowarzyszenia z kapłanami, nie tylko poprzez posługę w Kościele ale w atmosferze sprzyjającej wymianie poglądów, pełnej radości z przebywania w miłym towarzystwie!

Króluj nam Chryste!
Ryszard Furtak