.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

Za naszą Ojczyznę!

Obserwując obecny dyskurs polityczny w Polsce dostrzegamy liczne pokłady niepokoju, które jak fala przenikają do struktur społecznych burząc jedność wśród ludzi. Jako członkowie Akcji Katolickiej, poszukujemy rozwiązań, aby wspomniany niepokój i lęk, który pochodzi z wnętrza człowieka, powstrzymać.

W trudnych okolicznościach szukamy wsparcia świętych patronów naszej Ojczyzny. Wielokrotnie wspierali nas w trudnych chwilach narodowych doświadczeń. I tym razem, kolejny raz na niewielkiej przestrzeni czasu, zachęcam do wielkiej jedności w modlitwie za przyczyną Św. Andrzeja Boboli. Ratował nasz kraj z wielu opresji niejednokrotnie. Przed Polską jawi się do wypełnienia dziejowa misja. Dlatego też zachęcam do modlitewnego szturmu, wierząc, że i tym razem nie może być inaczej.

Naszą nadzieję na rozwiązanie trudnych sytuacji w Ojczyźnie, wesprzyjmy sierpniowym darem abstynencji. Sami podejmijmy ten trud ale też zachęcajmy do niego innych.

Wiele uroczystości państwowych i religijnych, które przeżywamy w sierpniu przypominają nam o tym, że to dziedzictwo, któremu na imię Polska, zostało nabyte krwią, pracą i modlitwą wielu ludzi, dlatego tym bardziej, nie można go roztrwonić. Polityka, w którą wpisany jest spór, musi sobie uświadomić, że piękno demokracji, w swej istocie zawiera się w poszanowaniu różnorodności.

Idąc śladem apelu Kościoła w Polsce o dar abstynencji, zachęcam by ofiarować go również za naszą Polską rodzinę. Poprzez modlitwę wypraszajmy ład w sferze politycznej i społecznej.

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli

Urszula Furtak,
Prezes KIAK

Nic o nas bez nas

 

Stara to prawda, ale ciągle aktualna i można by rzec, że w myśl tej zasady zostały zorganizowane w pierwszy weekend lipcowy, w Warszawie warsztaty medialne dla członków Akcji Katolickiej.

W dzisiejszym świecie nie do wyobrażenia jest już życie bez obecności i posługiwania się mediami elektronicznymi na co dzień. Wszelka komunikacja międzyludzka oparta od lat na piśmie drukowanym typu prasa, odezwy, książki, biuletyny lub radio i telewizja, powiększona została o internet i telefon komórkowy. Dziś dyskusja i przekaz informacyjny odbywają się na Facebooku i Twitterze, na wielu portalach społecznościowych i nie powinno na nich zabraknąć członków Akcji Katolickiej. Wychodzimy z założenia, że włączając się w aktywne życie nie tylko religijne, ale chcąc być obecnym w życiu swoich społeczności, każda diecezja winna mieć swojego rzecznika do kontaktów z mediami.

Stąd wyniknęła ogromna potrzeba, by przejść szkolenie w zakresie posługiwania się tymi wszystkimi współczesnymi narzędziami medialnymi.

W Warszawie spotkaliśmy się z kilkoma fachowcami parającymi się na co dzień zagadnieniami medioznawczymi, a także bezpośrednio się nimi posługującymi. Trudno tutaj relacjonować cały przebieg spotkania, bo zgodnie z zasłyszaną tam opinią fachowców – percepcja współczesnego człowieka jest „niecierpliwa”. Powinniśmy podawać informacje w sposób krótki, zwięzły i przejrzysty, unikać sprawozdań.

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele kilkunastu diecezji, w tym Akcję Katolicką Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej reprezentowali Bożena Krukowska i Marek Witkowski.

B. Krukowska

Czytaj więcej: Nic o nas bez nas

Wszyscy wspieramy odbudowę Katedry – Matki Kościołów naszej diecezji

Wydarzenia związane z pożarem katedry w Gorzowie Wlkp. poruszyły nas wszystkich, także członków Akcji Katolickiej. JE Biskup Tadeusz Lityński Zielonogórsko - Gorzowski w liście związanym z pożarem katedry, przywołał zawołanie spoczywającego w katedrze sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty: „Ut omnes unum sint” – „Aby wszyscy byli jedno”. To przywołanie jest wyjątkowo wymowne. Dlatego też zachęcam, wszystkich członków Akcji Katolickiej do jeszcze głębszego zrozumienia tej jedności i włączenia się w tak potrzebną pomoc w odbudowie naszej świątyni.

Ufam, że wspólnymi siłami, a nade wszystko z Bożą pomocą, gorzowska katedra odzyska swój blask: „Bramy Jerozolimy będą odbudowane, […] rozbrzmiewać będą pieśniami wesela, a wszystkie jej domy zawołają: «Alleluja, niech będzie uwielbiony Bóg Izraela!»” (Tb 13, 17.18). napisał nasz pełen nadziei Biskup Tadeusz.

Remont wieży może kosztować około 10 mln zł – poinformował ks. Wojciech Jurek, ekonom diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Przekazał także, że katedra będzie zamknięta maksymalnie rok.

Ks. Andrzej Sapieha, rzecznik prasowy kurii zielonogórsko-gorzowskiej, poinformował że otwarto już dwa konta: 81 1020 1954 0000 7602 0101 3754 (rachunek bankowy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej) lub 25 1020 1954 0000 7102 0069 8399 (rachunek bankowy gorzowskiej parafii katedralnej). W tytule przelewu należy umieścić dopisek „Katedra”.

Jednocześnie przekazuję prośbę, aby inicjatorzy akcji pomocowych przed rozpoczęciem zbierania środków finansowych uzyskali aprobatę własnego proboszcza. W ten sposób darczyńcy będą mieli pewność, że przekazane przez nich środki rzeczywiście zostaną przeznaczone na odbudowę katedry.

Za wszelkie dary i inicjatywy poczynione na ten cel, z góry Wam wszystkim serdecznie dziękuję.

 

Urszula Furtak,
Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej,
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

Zawody wędkarskie Akcji Katolickiej

Blisko 30 osób, w tym kilku juniorów, uczestniczyło 24 czerwca 2017 r. w kolejnych XIII już zawodach wędkarskich Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej imieniem Biskupa Adama Dyczkowskiego. Imprezę od lat organizuje Zarząd DIAK, w tym roku przy wydatnej pomocy burmistrza Świebodzina i Urzędu Miasta Zielona Góra. Obecna na rozpoczęciu zawodów prezes Akcji Katolickiej w Polsce i jednocześnie w naszej diecezji, dziękując za pomoc instytucjom, serdecznie podziękowała również Ryszardowi Łotarewiczowi z Akcji Katolickiej ze Świebodzina. Od kilku lat uczestnicy współzawodniczą o puchary i wiele innych nagród na „Wapnach” w Gościkowie. Ten uroczy akwen wodny odpowiada zawodom pod względem ilości stanowisk do łowienia, możliwości zorganizowania poczęstunku przy grillu i ewentualnego spędzenia czasu przy grach i zabawach.

W tegorocznych zawodach w kategorii juniorów zwyciężył Filip Obst z Jezior wynikiem 1,24 kg a dalsze miejsca uzyskali: Jacek Maculewicz z Wilkowa i Jacek Łukszo ze Świebodzina. Nie brakowało emocji przy wyłanianiu zwycięzców również w kategorii seniorów. Pierwsze miejsce zajął Krystian Ćwierz z Rusinowa z wynikiem 2,68 kg, drugie miejsce Krzysztof Pluta ze Świebodzina z wynikiem 2,5 kg a trzecie miejsce uzyskała Danuta Szatkowska z Zielonej Góry z wynikiem 1,5 kg. W kategorii „największa ryba” wygrał Mieczysław Sokołowski ze Świebodzina.

Nad wodą spotkali się miłośnicy wędkowania ze: Wschowy, Nowego Kramska, Kotli, Zielonej Góry, Czerwieńska, Lubrzy, Świebodzina, Jezior, Rusinowa, Wilkowa i Myszęcina. Jak zauważył jeden z prezesów oddziału AK, poprzez włączanie się naszego stowarzyszenia w organizacje zawodów przenikamy treściami ewangelicznymi również tak zwyczajne czynności jak łowienie ryb. Wpisuje się to doskonale w hasło roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście”.

Ryszard Furtak

Czytaj więcej: Zawody wędkarskie Akcji...

Pierwsza uroczystość Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej

Po raz pierwszy w historii, decyzją Watykanu, 18 czerwca diecezja zielonogórsko-gorzowska obchodziła uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Rokitna. Do sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej przyjechało blisko ok. 5 tys. pielgrzymów. W uroczystości wzięli udział wraz Asystentem Diecezjalnym Ks. Zbigniewem Samociakiem, przedstawiciele Akcji Katolickiej z Dobiegniewa, Witnicy, Gorzowa Wlkp., Zielonej Góry, Wschowy, Głogowa, Krosna Odrz. i Żagania.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył kard. Gerhard L. Müller, prefekt Kongregacji Doktryny Wiary. Naśladując Matkę z Rokitna, umiejmy z cierpliwością słuchać siebie nawzajem, znajdujmy czas na umacnianie rodzinnych więzi. Bądźmy ludźmi cierpliwego dialogu. Miejmy wrażliwość, która będzie odpowiedzią na przykazanie miłości Boga i bliźniego. Tutejsza diecezja ma wspaniałą patronkę. Naśladujcie Ją w słuchaniu Boga i siebie nawzajem. Przy Maryi proszę każdego z Was: budujcie cywilizację miłości i pokoju! - podkreślił kard. Müller.- mówił kard. Gerhard L. Müller w sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej.

Staraniem bpa Tadeusza Lityńskiego, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wyraziła zgodę, aby uroczystość NMP z Rokitna, głównej patronki diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, odbywała się odtąd 18 czerwca czyli w rocznicę koronacji Cudownego Obrazu. Od dziś dzień Matki Bożej z Rokitna obchodzić będziemy w każdym kościele i każdej kaplicy naszej diecezji - powiedział na początku Mszy św. bp Tadeusz Lityński. - To przełomowe wydarzenie, które - jak ufam - przyczyni się do pogłębienia kultu Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej i przyjęcia przez nas jeszcze bardziej ewangelicznej postawy - dodał.

Obchody w Rokitnie były też okazją do upamiętnienia 20 rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Gorzowie Wlkp., 45-lecie diecezji gorzowskiej i jej reorganizacji w 1992 roku.

Serdecznie dziękuje wszystkim delegacjom za trud pielgrzymowania i osobista obecność.

Maryjo cierpliwie słuchaj i prowadź do Jezusa!

Urszula Furtak
Prezes KIAK

Czytaj więcej: Pierwsza uroczystość...

09 czerwca 2017 r. - słowo prezes Akcji Katolickiej w Polsce

Częstochowa, Archikatedra, 10.06.2017

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Ekscelencjo księże Biskupie, Czcigodni Kapłani
Drodzy Pielgrzymi i goście, wszystkich stopni i godności

W ubiegłym roku stając przed Państwem po raz pierwszy jako prezes Akcji Katolickiej w Polsce, jako jedna z Was, uczyniłam pewne podsumowanie mijającego czasu ale też czyniliśmy spore plany. Ostatni czas był przez to bardzo bogaty. Dziś pragnę się Wami uradować, dziękować za Wasze świadectwo i obecność w wielu miejscach: dziś tu w Częstochowie ale też w Łagiewnikach ubiegłego roku, w Gnieźnie na Św. Wojciecha, w Częstochowie na Królowej Polski i w tym tygodniu w Zakopanem. Bardzo Wam za to dziękuję. Okazuje się, że jest to możliwe. Poczucie więzi akcyjnego, Chrystusowego pokrewieństwa jest w nas wielkie.....

Aby przeczytać całość kliknij tutaj

 

U Pani Jasnogórskiej

W dniach 9 – 10 czerwca 2017 r. członkowie Akcji Katolickiej w Polsce w tym z naszej diecezji pielgrzymowali do Częstochowy, aby – jak co roku – pokłonić się przed Matką Bożą – Jasnogórską Królową Polski. Tegoroczna ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej przebiegała pod hasłem „Idźmy i głośmy z Maryją”.

Wyruszyliśmy z Zielonej Góry z parkingu przy parafii p.w. Św. Brata Alberta. W czasie drogi cieszyliśmy się opieką duchową naszego Asystenta Diecezjalnego Ks. Zbigniewa Samociaka –proboszcza parafii pw. Św Jadwigi w Krośnie Odrzańskim.  Po przyjeździe do Częstochowy i zakwaterowaniu, wzięliśmy udział w Konferencji, która odbyła się w Sali Redakcji „Niedzieli”.
Przybyłych na spotkanie członków Akcji Katolickiej z całej Polski, parlamentarzystów oraz zrzeszonych we lwowskiej  Akcji Katolickiej delegatów przywitała prezes KIAK Urszula Furtak.

Jako pierwszy o głos został poproszony Abp Senior Stanisław Nowak, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na maryjne aspekty kerygmatu, wskazując, że w obecnych czasach misja Akcji Katolickiej polegać ma na: „stawaniu z mocą w sprawach bronienia godności człowieka i Kościoła”.
Następnie o. Mariusz Tabulski w swoim wykładzie mówił o jasnogórskich ślubach Narodu i objawieniach fatimskich w kontekście nie tylko obrony wiary, ale ukształtowanej przez chrześcijaństwo cywilizacji.
Ks. dr Szymon Stułkowski, rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu mówił o potrzebie, a w zasadzie konieczności współpracy duchownych, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich.

Czytaj więcej: U Pani Jasnogórskiej

XIII Zawody Wędkarskie 24-06-2017 r.

Komunikat Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 27.05.2017 r.

Paradyż, 27.05.2017 r.

Komunikat Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

    W Zielonogórsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu, w sobotę 27.05.2017 r., obradowała na swoim zwyczajnym posiedzeniu Rada Diecezjalnego Instytutu AK Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Spotkanie rozpoczęto Mszą św. oraz wprowadzeniem formacyjnym Asystenta DIAK - ks. Zbigniewa Samociaka. Stało się ono okazją do podziękowań za wszelkie dobro apostolskiego trudu, realizowanego w wielu POAK-ach. Podczas spotkania Rady, zgodnie ze wskazaniem Pasterzy Kościoła, potwierdzono podjęty kierunek naszej misji w Kościele, któremu towarzyszy hasło i szczególna zachęta: „Idźcie i głoście”. Rada podsumowała realizację dotychczasowych przedsięwzięć ale także przygotowanie do inicjatyw z założeń kalendarium Akcji Katolickiej w Polsce i naszej Diecezji na rok 2017. Zachęcono do pogłębienia formacji poprzez zgłębienie i upowszechnienie praktyki Apelu Jasnogórskiego, wieczornej modlitwy do Matki Bożej w intencji Kościoła i Ojczyzny. „Stańmy do Apelu Jasnogórskiego jako wspólnoty POAK” – zapisano w kierunkach.

Podzielono się radością z uroczystości udzielenia święceń kapłańskich, tego samego dnia w katedrze w Gorzowie Wlkp., oraz ustanowienia uroczystości NMP z Rokitna z uwzględnieniem widocznego udziału Akcji Katolickiej. Przekazano informacje o bieżących sprawach Kościoła w naszej Diecezji i obszarach szczególnej troski do realizacji przez Akcję Katolicką.

Rada w sposób szczególny zaznaczyła zbliżający się jubileusz 60-lecia kapłaństwa JE ks. Biskupa Adama Dyczkowskiego, tak bardzo związanego z naszym stowarzyszeniem. Ponadto omówiono udział DIAK w dorocznej krajowej pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę oraz zapoznano się z informacjami z II Międzynarodowego Kongresu AK w Rzymie i słowem Papieża Franciszka, skierowanym do jego uczestników w dniu 27.04.2017 r. Ważnym punktem Rady była informacja dotycząca przygotowań do uroczystości ustanowienia Św. Jana Pawła II patronem Akcji Katolickiej w całej Polsce, który to patronuje już naszej diecezjalnej AK od października 2014 roku! Rada Oświatowa przekazała informację ze swoich prac i bieżących spraw Zespołu Szkół Katolickich w Zielonej Górze, którego organem prowadzącym jest AK.

Króluj nam Chryste!

W imieniu Rady DIAK
Przewodniczący zebrania Rady DIAK
Ryszard Furtak

Komunikat w pliku pdf

Czytaj więcej: Komunikat Akcji...

Spotkanie Rady DIAK

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na spotkanie Rady DIAK, na której podsumujemy ostatnio realizowane przez nas wydarzenia ale również będziemy poszukiwać rozwiązań na rozwój i umocnienie Akcji Katolickiej w naszej diecezji. Pochylimy się nad potrzebnym uczestnictwem przedstawicieli Akcji Katolickiej w wydarzeniach naszego diecezjalnego Kościoła i całego kraju. Ważnym tematem będzie doroczna krajowa pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Wśród tematów Rady, podzielę się z Państwem również informacjami m.in. z II Międzynarodowego Kongresu AK w Rzymie i słowem Papieża Franciszka skierowanym do jego uczestników w dniu 27.04.2017, a także z przygotowań do uroczystości ustanowienia Św. Jana Pawła II patronem Akcji Katolickiej w całej Polsce, które to zaplanowano na 22 października 2017r. w Warszawie.

Bogactwo spotkania dopełnią kierunki pracy formacyjnej oraz realizowane wydarzenia zaplanowane na ten rok w naszym diecezjalnym terminarzu pracy AK.

Serdecznie zapraszam na spotkanie Rady DIAK, które odbędzie się 27.05.2017r. w WSD w Gościkowie-Paradyżu. Rozpoczęcie Mszą Św. o godz. 10.00. Proszę o potwierdzenie swojej obecności lub podanie imiennego zastępstwa do dnia 20.05.2017r.

Raz jeszcze serdecznie zapraszam.

Urszula Furtak

Prezes Zarządu KIAK i DIAK

 

 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.