.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

Formacja i Duchowość Akcji Katolickiej

Formacja i Duchowość Akcji KatolickiejWstęp
   Art. 9 Statutu Akcji Katolickiej mówi między innymi, iż celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej katolików świeckich w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Programy formacyjne powstają na każdym poziomie działania Akcji Katolickiej, czy to krajowym, czy diecezjalnym, czy też parafialnym. W naszym stowarzyszeniu chodzi o to by z tej formacji przechodzić wzmocnionym do działania - czyli akcji.
   Jan Paweł II w Adhortacji Christifideles Laici tak mówi o formacji: Jest to: "stały proces osobistego dojrzewania i upodabniania się do Chrystusa, zgodnie z wolą Ojca, pod kierunkiem Ducha Świętego".
 


Ksiądz Asystent Kościelny
   Na każdym szczeblu działalności Akcji Katolickiej, posiada ona swojego Asystenta kościelnego. Na szczeblu krajowym jest to powołany przez Konferencje Episkopatu Polski ks. Bp. Piotr Jarecki. W naszej diecezji jest nim aktualnie ks. Zbigniew Kucharski. Każdy Parafialny Oddział ma też Asystenta, którym z reguły jest ks. Proboszcz danej parafii. Asystentów w diecezji powołuje ks. Biskup Ordynariusz. Księża ci zapewniają łączność stowarzyszenia z Biskupem w diecezji, dbają o właściwą formację członków oraz czuwają nad czystością doktryny. Księża Asystenci mają prawo uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach władz statutowych Akcji Katolickiej. Asystenci mają prawo zgłosić sprzeciw wobec uchwał władz Akcji Katolickiej w sprawach wiary i moralności. Organem rozstrzygającym sprzeciw jest Biskup diecezjalny.

"Asystent kościelny AK ma bardzo ważne zadania. Bez Asystenta kościelnego nie ma AK, on jest łącznikiem z Biskupem, inspiratorem inicjatyw, on zapewnia formację duchową i powinien zatroszczyć się w AK o przekazywanie tradycji. On nieustannie tworzy AK."
Pan Was Potrzebuje - Abp. J. Michalik
 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 

Niebawem...

Rekolekcje Akcji Katolickiej w Kęszycy Leśnej 09-11.09.2022 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Lubuski Nazaret” w Kęszycy Leśnej

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.