.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

Św. Jan Paweł II Patronem Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej

Kult świętych patronów w Kościele polega na powierzeniu opiece określonego świętego poszczególnych osób, wspólnot albo całej społeczności. Przejawem tego kultu jest według nauki Soboru Watykańskiego II troska o gorliwość w miłości, przez którą szukamy dobra całej wspólnoty Chrystusowej. Gorliwość ta znajduje swój wyraz nie w mnogości zewnętrznych aktów czci, ale w nasileniu czynnej miłości, która pobudza nas do naśladowania życia świętych i do szukania pomocy w ich wstawiennictwie. Troska patronów sprawia, że doznajemy od Boga różnorakich łask za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, u którego nieustannie wstawiają się za nami.

Pomysł ustanowienia Św. Jana Pawła II patronem AK Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej wysunęła Urszula Furtak prezes Zarządu zimą 2013 roku, w czasie przygotowań do kanonizacji oraz omawiania przygotowania przebiegu uroczystości Jubileuszu XX lecia powołania AK w naszej diecezji a tym samym zapoczątkowania jej odrodzenia w Polsce.

Idea ta z radością została przyjęta przez członków Zarządu DIAK. Akceptację dla zamierzenia 14 marca 2014 roku, podczas rekolekcji wielkopostnych, wyraził Biskup Diecezjalny dr Stefan Regmunt. Uchwałą Rady DIAK z 10 maja 2014 roku przyjęto zamierzenie do realizacji.

 

Ustanowienie Św. Jana Pawła II Patronem naszej AK staje się tylko potwierdzeniem faktu, bo nieformalnie już jej patronuje od czasu skierowania prośby o jej odrodzenie w Polsce, podczas wizyty „Ad Limnia Apostolorium” biskupów polskich w 1993 r.

Od stycznia 2014 roku w każdym miesiącu, kolejno we wszystkich rejonach diecezji rozpoczęto odprawiać Nowennę, w intencji przygotowania a potem dziękczynienia za kanonizację Św. Jana Pawła II oraz dobrego przygotowania, do zbliżającego się Jubileuszu XX lecia Akcji Katolickiej. To swoisty duchowy dar serca członków AK. Nasze przygotowanie do tego wyjątkowego wydarzenia, jakim będzie ustanowienie Św. Jana Pawła II naszym patronem, umocniliśmy podczas rekolekcji formacyjnych w dniach 05-07 września 2014 r.

Biskup Diecezjalny dr Stefan Regmunt pismem z dn. 12 września 2014 roku poinformował Zarząd DIAK, że z dniem 11 października 2014 ustanawia Św. Jana Pawła II Patronem Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Jednocześnie zatwierdził i zezwolił na posługiwanie się tekstami modlitw do ustanowionego Patrona.

W dniu 22 października, liturgicznego wspomnienia Św. Jana Pawła II, każdego roku obchodzone będzie Święto Patronalne Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.

Zarząd DIAK temu historycznemu wydarzeniu, jakim było ogłoszenie ustanowienia Patrona nadał charakter wyjątkowo uroczysty. Połączono obchody Jubileuszu XX z Dniem Papieskim, których przeżywanie przebiegało w kilku wymiarach.  Złożyły się na nie, Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Diecezjalnego dr Stefana Regmuntaz aktem oddania Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej Św. Janowi Pawłowi II w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej Górze. Słowo Boże skierował do licznie zebranych Jego Ekscelencja Biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawsko - Praskiej dr Marek Solarczyk - Asystent Akcji Katolickiej w Polsce, który też dokonał poświęcenia tablicy pamiątkowej. Jej odsłonięcia dokonali: Jego Ekscelencja Bp Senior dr Adam Dyczkowski, Prezes Akcji Katolickiej w Polsce Pani Halina Szydełko oraz prezesi DIAK Stanisław Rzeźniczak, Ryszard i Urszula Furtak. Wykład okolicznościowy w Filharmonii Zielonogórskiej wygłosił ks. prof. Tadeusz Borutka Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko – Żywieckiej, całość uroczystości zakończono koncertem Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego z Jerzym Szymaniukiem & Ewą Urygą, poświęconym Świętemu Janowi Pawłowi II. 

Prezes DIAK
Urszula Furtak

Modlitwa do Św. Jana Pawła II i Akt oddania Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Św. Janowi Pawłowi II:


 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 

Niebawem...

Rekolekcje Akcji Katolickiej w Kęszycy Leśnej 09-11.09.2022 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Lubuski Nazaret” w Kęszycy Leśnej

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.