.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

Historia Zespółu Szkół Katolickich Św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze

•    1 września 1994 rozpoczyna działalność Katolickie Liceum Ogólnokształcące.
- siedziba szkoły mieści się w budynkach
  parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Zielonej Górze przy ul. Aliny 17
- rok szkolny 1994/95 rozpoczęły dwie pierwsze klasy
- dyrektor Marek Budniak – inicjator powołania szkoły
- Organ Prowadzący - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

•    maj 1998 pierwsza matura

•    1 września 1999 rozpoczyna działalność Katolickie Gimnazjum Niepubliczne tworząc razem z Katolickim Liceum Ogólnokształcącym Zespół Szkół Katolickich.

•    1 września 2012 dyrektorem Zespół Szkół Katolickich zostaje Anna Traczyk.

•    19 kwietnia 2013 roku biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ks. dr Stefan Regmunt, kieruje prośbę do Akcji Katolickiej o przejecie kierowania placówką.

•    8 maja 2013 Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ks. dr Stefan Regmunt obejmuje patronatem Zespół Szkół Katolickich Św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze.

•    18 maja 2013 Rada DIAK powołuje do istnienia Radę Oświatową, która to ma stanowić ciało doradcze dla Zarządu DIAK w kierowaniu placówką oświatową.

•    Rada Oświatowa rozpoczyna pracę nad powołaniem Katolickiej Szkoły Podstawowej.

•    22 czerwca 2013 powołana zostaje Katolicka Szkoła Podstawowa, dokumenty podpisuje jeszcze Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, jako formalny Organ Prowadzący.

•    28 czerwca 2013 Katolicka Szkoła Podstawowa uzyskała pozytywną opinię Lubuskiego Kuratora Oświaty, nadano jej uprawnienia szkoły publicznej.

•     lipiec 2013 zmiana siedziby Zespół Szkół Katolickich Św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze, przeprowadzka do budynku Gimnazjum nr 2, Zielona Góra, ul. św. Cyryla i Metodego 9.

•    01.09.2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przejmie formalnie od Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, funkcję Organu Prowadzącego dla Zespołu Szkół Katolickich w Zielonej Górze.

•    18 sierpnia 2014 dyrektorem Zespół Szkół Katolickich zostaje Bogna Świdzińska.

Więcej szczegółów na www.katolik.zgora.pl

 

 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 

Niebawem...

Rekolekcje Akcji Katolickiej w Kęszycy Leśnej 09-11.09.2022 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Lubuski Nazaret” w Kęszycy Leśnej

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.