.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

Kto może zostać członkiem Akcji Katolickiej?

Kto może zostać członkiem Akcji Katolickiej?Będąc zaangażowanym w tworzenie kolejnych Oddziałów AK, widzę dużą ostrożność katolików świeckich we włączanie się w życie swoich parafii. Dotyczy to zresztą całego polskiego społeczeństwa, które w porównaniu do innych nacji wykazuje kilkukrotnie mniejsze zainteresowanie działalnością społeczną. Sądzę, że naszemu księdzu asystentowi jak i władzom zarządu DIAK zależy cały czas na zwiększaniu liczby członków naszego stowarzyszenia - dlatego powstał niniejszy krótki artykuł.

   Członkiem AK może zostać katolik świecki, który ukończył 18 lat życia, nie odstąpił od wiary katolickiej, nie zerwał więzów ze wspólnotą parafialną i nie podlega ekskomunice. W przypadku parafii, gdzie istnieje już AK, osoba chętna do wstąpienia musi przejść roczny staż kandydacki. Kandydat powinien starać się być na spotkaniach grupy, wspierać jej zamierzenia, ale nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego. Po rocznym okresie bycia kandydatem, osoba kandydująca składa do Zarządu parafialnego AK deklarację członkowską. Zarząd parafialny po uzyskaniu opinii o kandydacie od asystenta parafialnego, wnioskuje do Zarządu diecezjalnego o przyjęcie danej osoby do AK. Zarząd diecezjalny podejmuje uchwałę odnośnie przyjęcia do AK naszego kandydata. Wtedy, na mocy tejże uchwały z kandydata czy osoby wspierającej mamy już kolejnego członka zwyczajnego. Członek zwyczajny musi pamiętać by nie należeć do innych organizacji, które sprzeciwiają się wartościom i zasadom nauki społecznej Kościoła. Statut AK stwierdza także by osoby sprawujące funkcje w organach AK nie sprawowały jednocześnie kierowniczych stanowisk w partiach politycznych. Do obowiązków członków zwyczajnych AK należy: realizowanie celów stowarzyszenia, przestrzeganie postanowień statutu, realizacja uchwał władz AK oraz płacenie składki członkowskiej. Celem AK jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną. Możemy to realizować przez: pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego. Staramy się przenikać wartościami ewangelicznymi życie społeczne, zajmować stanowisko w sprawach publicznych Kościoła, reagować na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej. AK poprzez swoje realizowane dzieła kształci działaczy katolickich i wychowuje ich do aktywnego życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i politycznego. Jeśli chodzi o składkę członkowską to w większości Oddziałów parafialnych ma ona wymiar symbolicznego powiązania z potrzebami AK i nie przekracza ceny kolorowego tygodnika. Gdy chcemy dokonać poważniejszego dzieła staramy się o dofinansowanie ze strony różnych podmiotów.

   W wielu Oddziałach potrzeba nam nowych ludzi! Te działania, które realizujemy w parafiach absorbują bezustannie tą samą grupę, a często są to dzieła dla całej parafii. W biurze AK można się dowiedzieć o szczegółach dotyczących naszego stowarzyszenia. Zapraszamy byśmy wspólnie nie marnowali naszych talentów, by nie być tylko "klientem" w parafiach ale by współtworzyć ich atmosferę i ducha.

R. Furtak

"Przez Akcję Katolicką trzeba uwrażliwiać ludzi na polską kulturę bycia, szczerość i gościnność, na godność drugiego człowieka, na autentyczność chrześcijaństwa. AK ma wychowywać ludzi dla Kościoła i godnego życia".
Abp J. Michalik
 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 

Niebawem...

Rekolekcje Akcji Katolickiej w Kęszycy Leśnej 09-11.09.2022 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Lubuski Nazaret” w Kęszycy Leśnej

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.