.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

Historia Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Historia Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Początki organizacyjne

- maj 1994 r. – odbyło się spotkanie Klubu Inteligencji Katolickiej w Zielonej Górze dotyczące Akcji Katolickiej, zebrani wysłuchali wykładu dr inż. Władysława Drozda: „Geneza powstania, zadania i cele Akcji Katolickiej”. Powołano grupę inicjatywną pod nazwą: Forum Stowarzyszeń Katolickich, działających na rzecz powołania Akcji Katolickiej,

- 28 września 1994 r. – spotkanie grupy inicjatywnej z JE ks. bp. diecezjalnym dr Adamem Dyczkowskim w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: przedstawiciele KIK-u, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Życzeniem uczestników spotkania było, aby Akcja Katolicka rozpoczęła swoją działalność w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w uroczystość Chrystusa Króla,

- 05 października 1994 r. – odbyło się kolejne spotkanie grupy inicjatywnej, któremu przewodniczył ks. kan. Jerzy Nowaczyk - proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej Górze. Podjęto decyzję zorganizowania spotkania z JE ks. bp. dr Adamem Dyczkowskim, proboszczami oraz liderami wszystkich grup, stowarzyszeń i organizacji katolickich,

- 27 listopada 1994 r. – JE ks. bp. dr Adam Dyczkowskie wydał dekret powołujący Akcję Katolicką w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, jako pierwszą w Polsce. Spotkanie inicjujące Akcję Katolicką poprzedzone było Mszą św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej Górze pod przewodnictwem JE ks. bp. dr Adama Dyczkowskiego z homilią JE ks. bp. dr Pawła Sochy. Wyłoniono Diecezjalną Radę Akcji Katolickiej,

I kadencja 1994-1998

- 12 grudnia 1994 r. – odbyło się spotkanie inauguracyjne Diecezjalnej Rady Akcji Katolickiej. Wybrano Prezydium Rady. Przewodniczącym Rady został mianowany Władysław Drozd z Zielonej Góry, który wcześniej w 1990 r. wybrany był do Rady miasta Zielonej Góry z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, objął funkcję wiceprzewodniczącego Rady, został oddelegowany do Sejmiku Wojewódzkiego, był wicewojewodą zielonogórskim w latach 1991-1995.
Zastępcą został adwokat Walerian Piotrowski z Zielonej Góry - od 1956 r. znany działacz katolicki. W latach 1989-1991 był senatorem Rzeczpospolitej Polskiej z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Był członkiem Komisji Senackich: Inicjatyw i Prac Ustawodawczych, Komisji Ustawodawstwa Gospodarczego oraz Komisji Ustawodawczej. W latach 1991-1993 był senatorem RP z listy Chrześcijańskiej Demokracji oraz przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego składającej się z posłów i senatorów. W 1995 r. był przedstawicielem prezydenta RP Lecha Wałęsy w tej Komisji. W latach 1993-1997 był członkiem Zjednoczenia Chrześcijańsko Narodowego. W latach 1994-2002 był członkiem Zarządu, następnie Rady Krajowej Instytutu Akcji Katolickiej.
Członkami zostali: Jerzy Czerczak z Gorzowa Wlkp. - aktywny sympatyk Klubu Inteligencji Katolickiej i Jan Rutkowski - działacz katolicki z Głogowa. Asystentem kościelnym AK został mianowany ks. kan. Jerzy Nowaczyk - proboszcz parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św., budowniczy tegoż kościoła. W parafii ks. kan. Jerzego Nowaczyka odbywały się przez wiele lat spotkania Duszpasterstwa Akademickiego i Klubu Inteligencji Katolickiej,

- styczeń - wrzesień 1995 r. – prace nad Statutem Akcji Katolickiej i Regulaminem Diecezjalnej Rady Akcji Katolickiej,

- 22.03.1995 r. – powstał pierwszy Parafialny Oddział AK przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej Górze,

- 30.04.1995 r. mianowanie Asystentów rejonowych: ks. kan. Janusza Idzika z Głogowa, ks. kan. Zbigniewa Samociaka z Gorzowa Wlkp., ks. kan. Zbigniewa Stekiela z Zielonej Góry,

- 02.05.1996 r. – zatwierdzenie Akcji Katolickiej w Polsce przez Konferencję Episkopatu Polski, ogłoszenie Statutu Akcji Katolickiej. Zakończono pierwszy etap tworzenia się AK w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Przekształcenie Diecezjalnej Rady Akcji Katolickiej w Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej oraz ognisk parafialnych w Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej,

- 04.04.1997 r. – ks. kan. Janusz Idzik zostaje mianowany na Asystenta diecezjalnego Akcji Katolickiej,

- 13.02.1998 r. – nadano osobowość prawną Akcji Katolickiej naszej Diecezji Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

II kadencja 1998-2001

- 20.10.1998 r. – wybory władz statutowych DIAK,

- 07.01.1999 r. – Władysław Drozd został mianowany na prezesa Zarządu DIAK,

- 01.02.2000 r. – rezygnacja Władysława Drozda z pełnionej funkcji, do czasu nowych wyborów funkcję tę pełnił dotychczasowy wiceprezes mgr inż. Ryszard Furtak z Zielonej Góry - wywodzący się z Duszpasterstwa Akademickiego,

- 10.06.2000 r. – Rada DIAK, wybory kandydata na nowego prezesa,

- 15.06.2000 r. – mgr Stanisław Rzeźniczak z Zielonej Góry - były kurator oświaty został mianowany na prezesa Zarządu DIAK,

- 08.01.2001 r. – ks. kan. Zbigniew Kucharski - Asystent generalny KSM-u zostaje mianowany na Asystenta diecezjalnego Akcji Katolickiej,

III kadencja 2001-2004

- 27.10.2001 r. – Rada DIAK, ponowne mianowanie Stanisława Rzeźniczaka na prezesa Zarządu. Akcja Katolicka w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej liczy 575 członków zwyczajnych i wspierających, działających w 45 Parafialnych Oddziałach,

- 26.10.2002 r. – sesja Zarządów POAK, wizyta na spotkaniu Asystenta krajowego Akcji Katolickiej JE ks. bp dr Piotra Jareckiego,

- 08.2004 r. – pierwsze zawody wędkarskie o puchar ks. biskupa Ordynariusza, zawody kontynuowane są do bieżącego roku,

IV kadencja 2004-2007

- 18.09.2004 r. – Rada DIAK, ponowne mianowanie Stanisława Rzeźniczaka na prezesa Zarządu,

- 20.11.2004 r. – uroczystość Jubileuszu X-lecia Akcji Katolickiej i KSM,


V kadencja 2007-2010

- 15.09.2007 r. – Rada DIAK wybiera Zarząd na kolejną kadencję,

- 19.09.2007 r. – mgr inż. Urszula Furtak z Zielonej Góry - wywodząca się z Duszpasterstwa Akademickiego mianowana na prezesa Zarządu DIAK,

- 11.2007 r. – odbyło się dziewięć spotkań rejonowych w różnych rejonach Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej,

- 29.12.2007 r. – Ojciec Święty Benedykt XVI z racji osiągniętego wieku zwalnia JE ks. bp dr Adama Dyczkowskiego z pełnionej funkcji,

- 19.01.2008 r. – ingres JE ks. bp. dr Stefana Regmunta do Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej,

- 03.10.2008 r. – spotkanie Zarządów DIAK Diecezji: Legnickiej, Świdnickiej i Zielonogórsko-Gorzowskiej z ks. bp. dr Stefanem Regmuntem w Sanktuarium Matki Bożej w Grodowcu,

- 11.2008 r. – dziewięć spotkań rejonowych w różnych rejonach Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej,

- 03.10.2009 r. – I Kongres Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze; wydano pierwszą publikację o Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej,

- 03.2010 r. – uczestnictwo członków AK w Marszu dla życia w Zielonej Górze; uczestniczymy w Marszu do bieżącego roku,

- 05 i 11.2010 r. – organizacja Konkursu „Ojczyzno Ma” w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, którego kolejne edycje trwają do dziś,

VI kadencja 2010-2014

- 13.11.2010 r. – Rada DIAK i ponowne mianowanie Urszuli Furtak na kolejną kadencję na prezesa Zarządu DIAK,

- 24.11.2010 r. – uczestnictwo członków Akcji Katolickiej w poświęceniu figury Chrystusa Króla w Świebodzinie,

- 22.09.2011 r. – wspólne Stanowisko stowarzyszeń katolickich: AK, KIK, KSM i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu wyrażone na konferencji prasowej w Zielonej Górze,

- 12.11.2011 r. – przegląd Piosenki Patriotycznej w Sulechowskim Domu Kultury; kolejne przeglądy odbywają się do dziś,

- 14.04.2012 r. – uczestnictwo członków Akcji Katolickiej w marszu w obronie TV Trwam w Zielonej Górze,

- 28.04.2012 r. – spotkanie w Zielonej Górze biskupów z: Litwy, Łotwy i Białorusi z przedstawicielami Zarządów: Akcji Katolickiej i KSM z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej,

- 11-14.10.2012 r. – Kongres Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej na rozpoczęcie Roku Wiary z udziałem rzeszy członków Akcji Katolickiej,

- 27.10.2012 r. – sympozjum w Głogowie „Europo odbuduj swoją jedność duchową”, zorganizowane wspólnie przez DIAK-i: Diecezji Legnickiej i Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przy pomocy Jana Zubowskiego - Prezydenta Miasta Głogowa,

- 10.06.2013 r. – prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej Halina Szydełko gościła w Zielonej Górze i spotkała się z Zarządem DIAK,

- 06.09.2013 r. – Rada DIAK. Wyrażenie zgody na to by Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej została organem prowadzącym Zespół Szkół Katolickich w Zielonej Górze,

- 01.11.2013 r. – Asystentem Diecezjalnym został mianowany ks. Marek Kowal a ks. kan. Zbigniew Kucharski został zwolniony z tej funkcji na czas pełnienia funkcji Asystenta Generalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce,

- 12.11.2013 r. – Asystent Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej JE ks. bp dr Marek Solarczyk spotkał się w Głogowie z Zarządem i Asystentem  DIAK,

- 01-09.2014 r. – spotkania członków Akcji Katolickiej w ramach Nowenny w różnych rejonach Diecezji, przygotowującej nas do Jubileuszu XX-lecia DIAK i odpowiedniego przeżycia kanonizacji Ojca Św. Jana Pawła II,

- 11.10.2014 r. – połączone obchody Jubileuszu XX-lecia Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz XIV Dnia Papieskiego. JE ks. bp dr Stefan Regmunt ustanawia Św. Jana Pawła II patronem Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Aktualnie Akcja Katolicka liczy 440 członków zwyczajnych i wspierających, działających w 34 Parafialnych Oddziałach.

 VII kadencja 2014-2018

- 25.10.2014 r. – Rada DIAK. Bp Stefan Regmunt   ponownie mianuje Urszulę Furtak prezesem Zarządu DIAK na kolejną kadencję,

- 08.11.2014 r. – IV Przegląd Pieśni Patriotycznej w Sulechowie,

- 09.11.2014 r. – finał V edycji Konkursu wiedzy patriotycznej „Ojczyzno Ma” dla młodzieży gimnazjalnej w Zielonej Górze,

- 03.01.2015 r. – spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej z naszej Diecezji w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Dychowie,

- 03.2015 r. – podjęcie stałej modlitwy do Św. Andrzeja Boboli w intencji naszej Ojczyzny,

- 05.05.2015 r. Ojciec Święty przychyla się do prośby Bp Stefana Regmunta i ze względów zdrowotnych przyjmuje jego rezygnację,

- 25.04.2015 r. – Rada DIAK w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze,

- 19-20.06.2015 r. –  Pielgrzymka AK na Jasną Górę,

- 27.06.2015 r. – XI Zawody Wędkarskie Akcji Katolickiej na Wapnach w Gościkowie,

- 09.2015 r. – rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół Katolickich w Zielonej Górze,

- 17-20.09.2015 r. – Kraków, udział DIAK w II Krajowym Kongresie Akcji Katolickiej,

- 17.10.2015 r. – Rada DIAK w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu,

- 06.11.2015 r. – Zielona Góra, finał VI edycji Konkursu „Ojczyzno Ma” dla dzieci szkół podstawowych,

- 07.11.2015 r. – V Diecezjalny Przegląd Pieśni Patriotycznej w Sulechowie,

- 23.11.2015 r. – Bp. Tadeusz Lityński mianowany biskupem Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej, 

- 2015/2016 – spotkania rejonowe członków Zarządu DIAK z członkami Akcji Katolickiej w: Głogowie, Zielonej Górze, Sulechowie, Łęknicy, Baczynie, Świebodzinie i Gubinie,

- 09.01.2016 r. – spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej z naszej Diecezji w parafii pw. Narodzenia NMP w Nowym Kramsku, udział Bp Stefana Regmunta,

- 01.04.2016 r. – ks. kan. Zbigniew Samociak mianowany p.o. diecezjalnego asystenta kościelnego Akcji Katolickiej,

- 08.04.2016 r. – udział członków Akcji Katolickiej w diecezjalnych obchodach Jubileuszu Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie,

- 16.04.2016 r.– biskupi podczas 372 zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski wybrali Urszulę Furtak prezesem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Udział członków Akcji Katolickiej z naszej Diecezji w 1050 rocznicy Chrztu Polski w Poznaniu,

- 30.04.2016 r. – Rada DIAK w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Zielonej Górze,

- 17-18.06.2016 r. –  Pielgrzymka AK na Jasną Górę,

- 18.06.2016 r. – delegacje z Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej uczestniczyły w diecezjalnych obchodach 1050 rocznicy Chrztu Polski w Międzyrzeczu,

- 25.06.2016 r. – XII Zawody Wędkarskie Akcji Katolickiej na Wapnach w Gościkowie,

- 27.06.2016 r. – Akcja Katolicka inicjatorem i współorganizatorem konferencji „Kochamy każde dziecko” w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze,

- 29.10.2016 r. – Obradowała Rada DIAK w Zielonogórsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu,

- 08.11.2016 r.  – finał VII edycji Konkursu „Ojczyzno Ma” dla młodzieży gimnazjalnej w Zielonej Górze,

- 12.11.2016 r. – VI Diecezjalny Przegląd Pieśni Patriotycznej w Sulechowie,

- 13.11.2016 r.  - udział reprezentanta Diecezji w Ogólnopolskim Koncercie Pieśni Patriotycznej na Zamku Królewskim w Warszawie,

- 07.01.2017 r. – spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej z naszej Diecezji w parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie, z udziałem Bp Tadeusza Lityńskiego,

- 27.05.2017 r. – Rada DIAK w Zielonogórsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu,

- 09-10.06.2017 r. –  Pielgrzymka AK na Jasną Górę,

- 18.06.2017 r. –Akcja Katolicka uczestniczy w pierwszej uroczystości Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie,

- 24.06.2017 r. – XIII Zawody Wędkarskie Akcji Katolickiej na Wapnach w Gościkowie,

- 01.07.2017 r. – pożar katedry w Gorzowie Wlkp. Apel prezes DIAK o wsparcie odbudowy katedry,

- 04.09.2017 r. – inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół Katolickich w Zielonej Górze,

- 09.2017 r. – wydanie Śpiewnika Pieśni Patriotycznych w darze Niepodległej na 100 lecie odzyskania niepodległości,

- 07.10.2017 r. – członkowie Akcji Katolickiej włączyli się czynnie w inicjatywę „Różaniec do granic”,

- 09.11.2017 r. – Zielona Góra, finał VIII edycji Konkursu „Ojczyzno Ma” dla dzieci szkół podstawowych,

- 12.11.2017 r. – VII Diecezjalny Przegląd Pieśni Patriotycznej w Sulechowie,

- 13.01.2018 r. – Rada DIAK i diecezjalne spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej w Rokitnie z udziałem Bp Tadeusza Lityńskiego,

- 01.2018 r. – Akcja Katolicka naszej Diecezji czynnie włączyła się w poparcie projektu prawnej ochrony życia chorych, niepełnosprawnych i nienarodzonych dzieci,

- 26.03.2018 r. – ks. kan. Zbigniew Samociak mianowany diecezjalnym asystentem kościelnym Akcji Katolickiej,

- 29.04.2018 r. – udział członków Akcji Katolickiej z pocztem sztandarowym naszej Diecezji w uroczystościach ku czci św. Wojciecha Patrona Polski i Akcji Katolickiej w Gnieźnie,

- 30.04.2018 r. – II edycja wydania Śpiewnika Pieśni Patriotycznych w darze Niepodległej na 100 lecie odzyskania niepodległości,

- 19.05.2018 r. – Rada DIAK w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze, Bp Adam Dyczkowski na prośbę prezes DIAK Urszuli Furtak wręczył 15 pamiątkowych statuetek za działalność patriotyczną członków AK,

- 07-08.06.2018 r. –  Pielgrzymka AK na Jasną Górę,

- 15.06.2018 r. – nadzwyczajna Rada DIAK zebrana w parafii pw. Św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze, uchwałą wyraża zgodę na przekazanie Zespołu Szkół Katolickich Centrum Edukacyjnemu naszej Diecezji,

- 23.06.2018 r. – Poznań,  członkowie Akcji Katolickiej naszej Diecezji uczestniczą w uroczystości 1050-o lecia pierwszego biskupstwa w Polsce,

- 07.07.2018 r. – XIV Zawody Wędkarskie Akcji Katolickiej na Wapnach w Gościkowie,

- 08.09.2018 r. – Akcja Katolicka naszej Diecezji przyłączyła się do ogólnopolskiej kampanii promującej życie,

- 12.09.2018 r. – prezes DIAK w imieniu Akcji Katolickiej naszej Diecezji przekazała Zespół Szkół Katolickich Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej,

- 20.10.2018 r. – Rada DIAK w Zielonogórsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu. Urszula Furtak pełniąca obowiązki prezesa AK w Polsce, rezygnuje z kandydowania na urząd prezesa DIAK,  

- 27.10.2018 r. – VIII Diecezjalny Przegląd Pieśni Patriotycznej w Sulechowie.

 

VIII kadencja 2018-2022

- 08.11.2018 r. – Bp Tadeusz Lityński mianował Ryszarda Furtaka prezesem Zarządu DIAK na kolejną kadencję,

- 09.11.2018 r. – w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbył się finał IX edycji Konkursu wiedzy patriotycznej „Ojczyzno Ma” dla młodzieży ze szkół podstawowych; do finału zgłoszono 51 uczestników,

- 13.11.2018 r. – ukonstytuował się pozostały skład Zarządu DIAK w składzie: wiceprezes – Jan Greczycho, wiceprezes – Andrzej Stankowiak, sekretarz – Marek Witkowski, skarbnik – Zbigniew Gaweł; członkami Zarządu zostali: Urszula Furtak, Krystyna Koszylowska, Danuta Tchórzewska i Stanisław Walner,

- 12.01.2019 r. – spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej z naszej Diecezji z uczestnictwem Bp Tadeusza Lityńskiego w parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim,

- 08-10.03.2019 r. – rekolekcje członków AK i sympatyków w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Kęszycy Leśnej. Rekolekcje prowadził ks. asystent DIAK z Poznania Roman Dworacki. Temat rekolekcji: „Akcja Katolicka – wzrastać w mocy Bożego Ducha”. Ilość uczestniczących – 45 osób,

- 18.05.2019 r. – Rada DIAK w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze,

- 07-08.06.2019 r. –  Pielgrzymka AK na Jasną Górę, uczestniczyło 46 osób,

- 17.06.2019 r. – spotkanie informacyjne dla zainteresowanych na temat AK w Centrum Charytatywnym im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.,

- 29.06.2019 r. – XV Zawody Wędkarskie Akcji Katolickiej na Wapnach w Jordanowie,

- 06-08.09.2019 r. – rekolekcje AK w WSD w Gościkowie-Paradyżu; rekolekcje prowadził ks. dr Zb. Cieszkowski. Temat rekolekcji - Akcja Katolicka wobec doświadczenia Kościoła "centrum" i doświadczenia Kościoła "peryferii". Uczestniczyło 39 osób,

- 12.09.2019 r. – delegacja DIAK dziękowała w Krakowie kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi za otrzymane relikwie Św. Jana Pawła II,

- 23-25.09.2019 r. – AK włączyła się w modlitwy ekspiacyjne w Gorzowie Wlkp. przeciw profanowaniu wizerunku Matki Bożej oraz przeciw marszom środowisk przeciwnych rodzinie,

- 12.10.2019 r. – jubileusz XXV-lecia AK w konkatedrze i Filharmonii w Zielonej Górze; była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Bp Tadeusza Lityńskiego; przyjęliśmy relikwie naszego patrona Św. Jana Pawła II; przekazaliśmy do Archiwum Diecezjalnego komplety wydawanych przez POAK-i gazet parafialnych; wysłuchaliśmy wykładu ks. asystenta Józefa Niżnika z Archidiecezji Przemyskiej na temat AK; obejrzeliśmy okolicznościowy film na temat naszej AK; prezesi POAK oraz osoby zasłużone dla AK otrzymali okolicznościowe jubileuszowe medale; wysłuchaliśmy koncertu zespołu Lumen,

- 26.10.2019 r. – IX Diecezjalny Przegląd Pieśni Patriotycznej w Sulechowie,

- 08.11.2019 r. – w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbył się finał X edycji Konkursu „Ojczyzno Ma” dla dzieci szkół podstawowych; do finału zgłoszono 51 uczestników,

- 09.11.2019 r. – w Ogólnopolskim Koncercie Pieśni Patriotycznej na Zamku Królewskim w Warszawie wystąpiła reprezentantka naszej Diecezji – Wiktoria Majda z Sulechowa,

- 23.11.2019 r. – Rada DIAK w parafii pw. Św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze; po rezygnacji Stanisława Walnera do Zarządu DIAK wybrano Wiesława Szatkowskiego z Witnicy,

- 04.01.2020 r. – spotkanie opłatkowe AK w parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku i w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce Wlkp.,

- 15.02.2020 r. – Rada DIAK w parafii pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim z udziałem Bp Tadeusza Lityńskiego; rozpoczęcie peregrynacji relikwii Św. Jana Pawła II po naszej Diecezji; peregrynacja przebiegała w następujących miejscowościach: Krosno Odrz., Gubin, Dychów, Tuplice, Łęknica, Żarki Wielkie, Żagań, Nowa Sól, Głogów, Wschowa, Zielona Góra, Kęszyca, Dobiegniew, Gorzów Wlkp., Witnica, Kostrzyn nad Odrą, Międzyrzecz, Świebodzin, Zbąszynek, Sulechów i Nowe Kramsko,

- 26.03.2020 r. – apel Zarządu DIAK do członków AK o wsparcie swoich parafii w czasach pandemii,

- 14.04.2020 r. – apel Zarządu DIAK do członków AK o wywieszenie flagi narodowej na rocznicę Chrztu Polski,

- 05.2020 r. – zainicjowaliśmy nowennę przed 100 rocznicą urodzin Św. Jana Pawła II,

- 18.05.2020 r. – obchodziliśmy 100 rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II,

- 09.06.2020 r. – na zebraniu Zarządu DIAK włączyliśmy się we wsparcie wydania publikacji poświęconej Bp Adamowi Dyczkowskiemu,

- 19.06.2020 r. – reprezentanci naszego DIAK-u uczestniczyli w pielgrzymce AK na Jasną Górę,

- 27.06.2020 r. – XVI Zawody Wędkarskie Akcji Katolickiej w Witnicy; zawody zorganizowano przy wsparciu burmistrza Witnicy,

- 06.2020 r. – AK rozpropagowała baner dotyczący popierania tradycyjnej rodziny,

- 08.2020 r. – uczestnictwo naszych przedstawicieli w 100-leciu Bitwy Warszawskiej w: Warszawie, Ossowie i Radzyminie,

- 26.08.2020 r. – biskupi podczas 386 zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski wybrali Urszulę Furtak prezesem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej na kolejną kadencję,

-04-06.09.2020 r. – rekolekcje AK w Ośrodku Rekolekcyjno-Szkoleniowym w Kęszycy Leśnej; rekolekcje prowadził ks. dr Bogusław Kozioł TCh a tematyka dotyczyła nauczania Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda w 90 lecie powstania AK w Polsce; w rekolekcjach uczestniczyło 41 osób,

- 01.10.2020 r. – DIAK wydał Śpiewnik Kolęd i Pastorałek,

- 11.10.2020 r. –  Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus”,

- 14.10.2020 r. – apel DIAK o modlitwę w intencji chorych na Covid-19, szczególnie naszych biskupów: Tadeusza Lityńskiego i Pawła Sochy,

- 13-21.10.2020 r.  – włączenie się AK w modlitwy o poszanowanie życia w naszej Ojczyźnie,

- 27.10.2020 r. – Zarząd DIAK apelował do członków AK o obronę budynków kościołów w związku ze strajkiem kobiet, przeciwnych wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, odnośnie odrzucenia przesłanki eugenicznej i przyjęciem jako zgodną z Konstytucją ochroną życia dzieci nienarodzonych z podejrzeniem ich choroby,

- 08.11.2020 r. – z powodu Covid-19 odwołaliśmy X Diecezjalny Przegląd Pieśni Patriotycznej w Sulechowie,

- 06.01.2021 r. – z powodu Covid-19 odwołaliśmy spotkanie opłatkowe członków AK, które miało odbyć się w Nowej Soli,

- 25 i 26.01.2021 r. – poczet sztandarowy wraz z delegacją AK żegnał zmarłych księży biskupów: Adama Dyczkowskiego i Antoniego Stankiewicza na uroczystościach w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.,

- 27.02.2021 r. – na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej, podczas której zasłużonym członkom Akcji Katolickiej wręczono statuetki za podejmowaną przez lata działalność patriotyczną; wśród wyróżnionych znalazła się również Pani Liliana Kurkowiak, prezes POAK z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie,

- 05.03.2021 r. – w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbył się finał XI Konkursu „Ojczyzno Ma”; do finału zgłoszono 40 uczestników,

- 26.06.2021 r. – XVII Zawody Wędkarskie Akcji Katolickiej w Witnicy; zawody zorganizowano przy wsparciu burmistrza Witnicy,

- 18, 19.06.2021 r. – pielgrzymka AK na Jasną Górę; ilość uczestników – 36 osób,

- 03-05.09.2021 – rekolekcje AK w Kęszycy Leśnej. Rekolekcje prowadził ks. Paweł Bortkiewicz z Poznania. Temat rekolekcji: „Jedna jest Polska – wspólna Matka. Przesłanie Prymasa Tysiąclecia”. Ilość obecnych – 41 osób,

- 12.09.2021 r. – członkowie AK uczestniczyli w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie w beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej,

- 05.11.2021 r. – w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbył się finał XII Konkursu „Ojczyzno Ma”; do finału zgłoszono 32 uczestników,

- 07.11.2021 r. – X Diecezjalny Przegląd Pieśni Patriotycznej w Sulechowie,

- 13.11.2021 r. – w Koncercie Pieśni Patriotycznej na Zamku Królewskim w Warszawie wystąpił reprezentant naszej Diecezji – Adam Skalski z Zielonej Góry,

- 27.11.2021 r. – Rada DIAK w parafii pw. Chrystusa Króla w Tuplicach.

 

 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 

Niebawem...

Rekolekcje Akcji Katolickiej w Kęszycy Leśnej 09-11.09.2022 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Lubuski Nazaret” w Kęszycy Leśnej

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.