.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

Wprowadzenie, cele, metody i środki AK

- Wprowadzenie
- Cele, metody i środki AK


Wprowadzenie
   Po raz pierwszy nazwą Akcja Katolicka posłużył się Papież Pius X w motu proprio z 18.12.1903 r. Do czasu wybuchu II wojny światowej Akcja rozwinęła się wspaniale w Polsce. Później mieliśmy kilkadziesiąt lat przerwy działalności stowarzyszenia. W styczniu 1993 r. Ojciec Święty Jan Paweł II wezwał biskupów polskich do starań o reaktywowanie struktur Akcji Katolickiej w III Rzeczpospolitej.
   Od początku istnienia w diecezji naszego, reaktywowanego stowarzyszenia, pragnieniem pierwszego prezesa oraz Zarządu było odpowiednie przekazanie wiedzy na temat Akcji wszystkim członkom, kandydatom i duchownym. Czynione to było poprzez rozprowadzane biuletyny krajowe i wydawanie biuletynów diecezjalnych. Dzisiaj nasze stowarzyszenie ma wypracowane procedury, Zarząd ma wiedzę jak prowadzić spotkania informacyjne na temat Akcji Katolickiej. Mamy chęć udostępnienia tej wiedzy na naszej stronie www. W materiałach tu umieszczonych zebrano wiedzę potrzebną do zapoczątkowania działalności stowarzyszenia w parafii, która jest "naturalnym" środowiskiem dla Akcji. Ze swojego doświadczenia wiemy, że np. strona z opracowanymi wzorami protokółów jest bardzo pomocna w pracy Parafialnego Oddziału.
   Cóż zatem pozostaje - zakładanie Akcji Katolickiej w następnych parafiach, a radością Zarządu DIAK będzie, jeśli ta strona będzie w tym pomocna.


Cele, metody i środki AK
   O celach, metodach i środkach działalności Akcji Katolickiej mówi Statut naszego stowarzyszenia w Art. 9:

cele:
Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

metody:
Akcja Katolicka realizuje swój cel przez:
- pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie,
- przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego,
- zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej,
- kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

środki:
- Akcja Katolicka może prowadzić:
- działalność oświatową i wychowawczą,
- działalność kulturalną i informacyjno - wydawniczą,
- działalność dobroczynną,
- działalność turystyczno - sportową,
- działalność gospodarczą."Przez Akcję Katolicką trzeba uwrażliwiać ludzi na polską kulturę bycia, szczerość i gościnność, na godność drugiego człowieka, na autentyczność chrześcijaństwa. AK ma wychowywać ludzi dla Kościoła i godnego życia."
Abp J. Michalik
 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 

Niebawem...

Rekolekcje Akcji Katolickiej w Kęszycy Leśnej 09-11.09.2022 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Lubuski Nazaret” w Kęszycy Leśnej

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.