.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

Jak założyć Parafialny Oddział Akcji Katolickiej?

Jak założyć Parafialny Oddział Akcji Katolickiej?


1. Pierwszym i zasadniczym warunkiem powstania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej jest przekonanie i dobra wola ks. Proboszcza na zaistnienie stowarzyszenia w jego parafii.

2. Ks. Proboszcz lub osoba świecka, działająca w jego imieniu organizuje spotkanie informacyjne na temat Akcji Katolickiej, zapraszając na nie imiennie osoby chętne do pracy w Akcji Katolickiej z parafii. Ważnym jest by na to spotkanie zaprosić członków innych stowarzyszeń działających w parafii. Spotkanie informacyjne powinna poprzedzić Msza Św. w intencji Akcji Katolickiej. Zaleca się odpowiednie przygotowanie sali parafialnej na to spotkanie. Na spotkaniu informacyjnym powinni być obecni członkowie Zarządu DIAK, którzy mogą przedstawić prezentację na temat Akcji Katolickiej.

3. Możliwe jest, że przedstawiciele danej wspólnoty parafialnej, informacje na temat Akcji Katolickiej uzyskają np. podczas spotkań rejonowych, organizowanych przez Zarząd DIAK.

4. Kolejne spotkanie w parafii powinno być już Zebraniem założycielskim, na którym zawiąże się Parafialny Oddział Akcji Katolickiej; na to spotkanie należy koniecznie zaprosić przedstawiciela Zarządu DIAK; grupa inicjatywna wybiera ze swego grona Zarząd, dwóch lub trzech kandydatów na prezesa Zarządu i Komisję Rewizyjną; wszystkie głosowania należy przeprowadzić w sposób tajny; osoby zakładające Parafialny Oddział wypełniają deklaracje przystąpienia do AK; pismo do ks. Biskupa Diecezjalnego z prośbą o mianowanie prezesa Zarządu Parafialnego Oddziału kieruje ks. Asystent Oddziału, którym z reguły jest ks. Proboszcz danej parafii; kopia protokołu z Zebrania założycielskiego wraz z listą założycieli powinna być przesłana do siedziby Zarządu DIAK.

5. Zarząd DIAK podejmuje uchwałę o powołaniu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej oraz o przyjęciu na członków AK osoby - założycieli.

6. Po ukonstytuowaniu się władz Parafialnego Oddziału i poinformowaniu o tym pisemnie władz DIAK, można przesłać do siedziby Zarządu DIAK zdjęcia członków założycieli celem wystawienia legitymacji członkowskich.

Ryszard Furtak – sekretarz DIAK

Informacja o Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - plik PDF

 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 

Niebawem...

Rekolekcje Akcji Katolickiej w Kęszycy Leśnej 09-11.09.2022 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Lubuski Nazaret” w Kęszycy Leśnej

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.