.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

Wskazania Jana Pawła II dla członków Akcji Katolickiej

Wskazania Jana Pawła II dla członków Akcji Katolickiej



   Na wiosnę mijającego roku członkowie naszego stowarzyszenia uczestniczyli w pielgrzymce do Włoch i Watykanu, gdzie mieli możliwość spotkania z Ojcem Świętym. Dzięki uprzejmości pielgrzymów z naszej Diecezji otrzymałem tekst wystąpienia papieża, który przekazał nam - członkom AK następujące wskazania. Te wskazania są bardzo ważne, tym bardziej, że wypowiedziane w XXV roku pontyfikatu naszego wielkiego rodaka.

   Papież podziękował za przybycie członków stowarzyszenia do grobów apostolskich w momencie celebracji rocznicy odrodzenia AK, które to odrodzenie nastąpiło dziesięć lat wcześniej. Nazywa nas Jan Paweł II "laurem dla całej wspólnoty Ludu Bożego". Papież przypomina, że AK wyrosła z ruchów odnowy religijnej, jakie w drugiej połowie XIX wieku objęły środowiska katolików świeckich. Później za Piusa XI Akcja przybrała czynny kształt uczestnictwa świeckich w apostolacie hierarchii, a jej programem stały się słowa św. Pawła: "odnowić wszystko w Chrystusie". Papież widzi analogię pomiędzy początkami AK w świecie a początkami odrodzonej Akcji aktualnie. Jak wtedy, tak i teraz u źródeł jej istnienia i działania jest głębokie pragnienie wiernych świeckich, aby aktywnie współuczestniczyć z biskupami i kapłanami w ich odpowiedzialności za życie Kościoła i za głoszenie Dobrej Nowiny. Nie zmienił się też cel i duchowy program działalności: odnawiać siebie, własne środowisko, wspólnotę wierzących, a w końcu cały świat w oparciu o miłość i moc Chrystusa. Jesteśmy, przypomina papież, świadkami Ewangelii w swoich środowiskach. Czujemy odpowiedzialność za Kościół, która wypływa z naszego zjednoczenia z Chrystusem po chrzcie świętym i utwierdzeniu poprzez bierzmowanie. Tak "wyposażeni" jesteśmy przeznaczeni przez samego Pana do apostolstwa. Ale wyrobiony członek AK ma obowiązki i prawa. Mamy obowiązek i prawo nieść Ewangelię, świadczyć o jej aktualności dla współczesnego człowieka i zapalać do wiary tych, którzy oddalają się od Boga. Kościół poprzez papieża, biskupów i asystentów kościelnych wspiera nas w realizacji naszych planów, ale też przypomina nam o naszych obowiązkach. Te obowiązki będziemy mieli możliwość zrealizować o ile oprzemy się na Jezusie Chrystusie. Akcja nie może ograniczyć się tylko do działania w wymiarze społecznym Kościoła. Musimy kształtować też swoją duchowość poprzez kontemplację oblicza Chrystusa. "Idźcie naprzód z nadzieją!" woła papież, a dalej stwierdza: "nowe tysiąclecie otwiera się przed Kościołem niczym rozległy ocean, na którym mamy wypłynąć licząc na pomoc Chrystusa. Syn Boży, który z miłości do człowieka przyszedł na świat dwa tysiące lat temu, także dzisiaj prowadzi swoje dzieło: musimy mieć przenikliwy wzrok, aby je dostrzec, a nade wszystko wielkie serce, abyśmy sami stawali się jego narzędziami. Możemy liczyć na moc tego samego Ducha, który został wylany w dniu Pięćdziesiątnicy, a dzisiaj przynagla nas, abyśmy wyruszyli w dalsza drogę pokrzepieni nadzieja, która zawieść nie może".

   Jan Paweł II, który uczestniczył w obradach Soboru Watykańskiego II, gdzie rozpatrywano pełniejszy udział świeckich w życiu Kościoła; który tak kocha żywiołowość w Kościele przez swoje kontakty z młodzieżą, zachęca nas do wiary żywej by nie być "wyschniętą studnią wiary". Na tę drogę żywej wiary i kontemplacji oblicza Chrystusa, na drogę tworzenia duchowości Akcji Katolickiej w oparciu o tę kontemplację, na drogę apostolstwa i świadectwa otrzymaliśmy błogosławieństwo Ojca Świętego. Akcja Katolicka ma szansę kontynuować wspaniałe dzieła Akcji z początków XX wieku. Czujemy odpowiedzialność jaka na nas spoczywa. Z pomocą Bożą liczymy, że podołamy tym zadaniom.

R. Furtak AK
 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 

Niebawem...

Rekolekcje Akcji Katolickiej w Kęszycy Leśnej 09-11.09.2022 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Lubuski Nazaret” w Kęszycy Leśnej

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.