.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

Akt poświęcenia Akcji Katolickiej Chrystusowi Królowi

Akt poświęcenia Akcji Katolickiej Chrystusowi Królowi
   Panie nasz, Jezu Chryste, Najwyższy Królu, Ojcze pełen dobroci i Mistrzu pełen mądrości. Zapaleni Twoją miłością przychodzimy do Ciebie by się całkowicie oddać Twemu Królestwu Sercu Ojcowskiemu.
   Jezu Chryste, Boże i Królu nasz! Oto my dzisiaj oddajemy się uroczyście Twemu najłaskawszemu panowaniu: przyrzekamy Ci ponownie wierną i wytrwałą służbę pod Twoim zwycięskim sztandarem: postanawiamy szerzyć i umacniać Twoje Najświętsze Królestwo. Bądź wywyższony, pochwalony, uwielbiony, Chrystusie Królu Najmilszy, we wszystkich sercach, we wszystkich rodzinach, we wszystkich narodach, a zwłaszcza w naszym polskim narodzie! Jeżeli postanowiliśmy współpracować w Akcji Katolickiej, to tylko dlatego, że usłyszawszy Twój głos w sercach naszych, chcemy jemu być posłuszni.
   Jeżeli czegoś w Akcji Katolickiej szukamy, to tylko jednego, by ci ludzie Ciebie poznali, którzy Ciebie nie znają i ci Ciebie pokochali, którzy Ciebie nie miłują.
   Jeżeli możesz pracować dla Akcji Katolickiej, to ma to być dla Ciebie, który użyczasz nam ognia Swego serca, którego światło rozprasza ciemności, a ciepło życie daje.
   Twoje bowiem Boskie serce jest ośrodkiem naszej działalności. Ono to ożywia całą Akcję Katolicką. Poświęcamy się zatem dzisiaj, o Jezu, z całą świadomością i miłością przepojeni, przez najczystsze Serce Twoje i naszej Niepokalanej Matki, Twemu miłością gorejącemu Sercu, Twej Boskiej miłości i ślubujemy Tobie, że pracować pragniemy z miłości ku Tobie i dla Twego Kościoła, jako apostołowie prawdziwi, pełni miłości do Twojego zastępcy i sług Twych na ziemi wedle ich wskazań.
   Spraw by z Twego miłością gorejącego Serca spłynęło do dusz naszych światło, które nam wskaże to, co należy czynić i ciepło, które wleje w nas siłę do wykonania tego, abyśmy wszyscy byli prawdziwymi chrześcijanami, chrześcijanami nie z trwogi przed Tobą, lecz z miłości ku Tobie: żołnierzami Twymi, miłośnikami Twymi w tej mierze, że nie dość nam będzie samym przynależeć do Ciebie, lecz będziemy dążyli do tego, by również wszyscy bracia nasi stali się własnością Twoją - dopóki nie stanie się jedna owczarnia i jeden pasterz.
   Królewskie błogosławieństwo Twoje, o Jezu, niech nas prowadzi i niech będzie z nami teraz i na wieki. Amen.
 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 

Niebawem...

Rekolekcje Akcji Katolickiej w Kęszycy Leśnej 09-11.09.2022 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Lubuski Nazaret” w Kęszycy Leśnej

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.