.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

V Europejskie Spotkanie Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej

W  dniach 6-9 maja 2010 w Krakowie - Łagiewnikach odbyło się  V Europejskie Spotkanie Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej pod hasłem ,,Chleb, życie, pokój, wolność". Uczestniczyło  w nim ok. 130 katolików świeckich zaangażowanych w życie Kościoła z 12 krajów Europy oraz przedstawiciele Ameryki, Zachodniej Azji  i Afryki. Polska Akcja Katolicka skupiła przedstawicieli z kilkunastu diecezji. Diecezję Zielonogórsko ? Gorzowską reprezentowało pięciu członków Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Obrady Forum rozpoczęto Mszą św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, której przewodniczył metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. Podczas homilii przypomniał, że wielkim orędownikiem apostolstwa świeckich był Jan Paweł II. Poprzez program czynnej miłości świeccy powinni realizować swoje zaproszenie do Akcji Katolickiej. Rozpoznajcie duchowe i materialne potrzeby poprzez swoją wiarę w Chrystusa, to On działa w nas i przez nas. Wasz apostolat jest potrzeby by ewangelia była zaczynem i solą, nieście  światło tam gdzie skupia się życie społeczne. Nie lękajcie się podjąć tego wezwania ? mówił kardynał Dziwisz. Inspirującą sentencją były słowa życzeń: Niech Akcja Katolicka pomaga w budowaniu Kościoła, niech świadczy o Jego miłosiernej miłości zdolnej przemieniać struktury.

>>> Galeria zdjęć <<<

 

 

Podczas wykładów i dyskusji panelowych poruszono wiele aktualnych i niejednokrotnie trudnych tematów.  Sesję otworzyła Halina Szydełko Prezes Akcji Katolickiej w Polsce, ukazując historię Akcji Katolickiej na tle bardzo bogatych dziejów Polski.

Bieżące wyzwania Akcji Katolickiej w  świecie, przybliżył  Emilio Inzaurraga, Prezes FIAC a jednocześnie prezes AK w Argentynie, skupiając się na słowach zawartych w temacie konferencji. W obecnych czasach bardzo znaczące stały się różnice społeczne. Na jedno z czołowych miejsc wysuwa się problem głodu. Rok 2010 może się zamknąć pomad miliardem osób głodnych. Rocznie z głodu umiera 5 milionów dzieci. Argentyński prezes AK mówiąc o prawie do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, przyrównał je do największego skarbu jaki posiada człowiek. Ponadto zwrócił uwagę na prowadzone aktualnie blisko 30 konfliktów zbrojnych, w których walczy 300 tys. dzieci. Mówca zaznaczył, że pokój dotyczy każdego człowieka aby mógł działać w wolności. Coraz częściej jednak, wolności zagrażają różne formy zniewolenia na płaszczyźnie politycznej i społecznej. Ponadto niewolnicza praca, handel ludźmi i organami, narkomania i prostytucja rozprzestrzeniają się ogromnym tempie. AK swoją wolność opiera na Chrystusie dlatego też musi chronić Ziemię i dać świadectwo. Kościół potrzebuje Akcji, która będzie działała na rzecz wspólnoty, pracując lokalnie damy siłę dla całego Kościoła zakończył gość z Argentyny.

O bieżących wyzwaniach Akcji w Europie i na świecie mówił prezes włoskiej Akcji Katolickiej Franco Miano. W kontekście odpowiedzialności za Europę podjął swoje wystąpienie również Sekretarz generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) ks. prof. Piotr Mazurkiewicz. Zwrócił on uwagę na  pozytywne i negatywne aspekty polityki unijnej. Mówcy zauważyli coraz większą potrzebę większego udziału katolików w instytucjach Unii Europejskiej. Były marszałek Sejmu Marek Jurek mówił o godności życia ludzkiego m.in. posadowionego w polityce europejskiej, która to wypiera z życia publicznego dobro wspólne i wszelakie elementy chrześcijaństwa, wprowadzając jednocześnie postawę konsumpcyjną.


Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ks. Abp Józef Michalik, mówiąc o Europie wskazał, że Akcja Katolicka powinna nieść charyzmat Kościoła z jego aspiracjami i wartościami. Cała ludzkość jest sakralna. Nie ostoi się żadna wspólnota państwowa czy społeczna nie oparta na wartościach chrześcijańskich. I dalej:  Europa musi się znów nauczyć patrzeć na swoją chrześcijańską przyszłość. Metropolita przemyski przywołał w swojej wypowiedzi Papieża Jana Pawła II, który domagał się od Akcji Katolickiej nowej ewangelizacji. Poprzez odczytany z ewangelii entuzjazm, każdy człowiek powinien być jak laboratorium, gdzie spotyka się odpowiedzialność, kultura, kontemplacja, komunia i przesłanie. Nie lękajcie się siebie, nie lękajcie się świata, przywołując słowa Jana Pawła II arcybiskup J. Michalik mówił, Wielu ludzi, łącznie z chrześcijanami, żyje tak, jakby Chrystus nie istniał, bo człowiek zajął miejsce Boga. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic kosztowała. Nie pragnijmy takiej Europy, która by nas nic nie kosztowała, nie pragnijmy takiego świata i Kościoła, który by nas nic nie kosztował.

Podczas spotkania uczestnikom Forum towarzyszyło wielu kapłanów asystentów AK, wśród nich włoski Bp Domenico Sigalini, Asystent Kościelny FIAC oraz Asystent Kościelny AK we Włoszech.   Ponadto podczas Forum zaprezentowano organizację i działalność Akcji w wielu krajach. Międzynarodową Akcję Katolicką młodych zaprezentowano w czasie spotkania panelowego w Częstochowie. Msza św. przed obrazem MB Częstochowskiej na Jasnej Górze pod przewodnictwem Ks. Bp Mariusza Leszczyńskiego, Krajowego Asystenta Kościelnego AK  w Polsce oraz spotkanie z Abp Częstochowy Stanisławem Nowakiem zakończyło pobyt uczestników Forum w Sanktuarium Narodu Polskiego.

W niedzielę 9 maja ludzie AK z kraju i zagranicy, pomimo ulewnego deszczu, wzięli udział, w uroczystościach kościelnych ku czci św. Stanisława w krakowskiej procesji z Wawelu na Skałkę i Mszy św., której przewodniczył nowy prymas Polski abp Józef Kowalczyk.

To pierwsze spotkanie kontynentalne FIAC organizowane w Polsce dało szeroki,  w wielu aspektach nieznany obraz Akcji w świecie. Umocniło w działaniu, zintegrowało a jednocześnie pokazało, że największe owoce przynosi Akcja Katolicka w tych krajach, w których AK istnieje pod tą samą nazwą i jednym sztandarem w każdym przedziale wielu. Niestety inaczej niż w Polsce.

Urszula Furtak

 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.