.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

Nowy rok szkolny rozpoczęty!

Sprawa nauczania i wychowania młodego pokolenia stanowi ważne zadanie rodziny i Kościoła. Włącza się w to dzieło również bardzo szeroko Akcja Katolicka poprzez nauczycieli skupionych w naszym Stowarzyszeniu. Pod szyldem Akcji Katolickiej prowadzonych jest w całej Polsce wiele świetlic środowiskowych oraz bardzo wiele inicjatyw wychowawczych. Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej jest organem prowadzącym Zespół Szkół Katolickich w Zielonej Górze. Jest to jedyna szkoła katolicka w Polsce prowadzona przez Akcję Katolicką.

Podobnie jak we wszystkich miastach Polski, nowy rok szkolny w zielonogórskim Zespole Szkół Katolickich Św. Stanisława Kostki, rozpoczynano od Mszy Św., której przewodniczył Prefekt szkoły ks. Aleksander Ryl. Bogu niech będą dzięki za jedyną szkołę katolicką w naszym mieście – powiedziała po zakończonej Eucharystii Urszula Furtak, prezes KIAK. W swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na cztery słowa umieszczone na szkolnym sztandarze Bóg – Honor – Ojczyzna – Nauka, wskazujące na kierunek wychowawczy podejmowany w Szkole.

 

Specjalne słowa skierowała do rodziców: powierzacie swoje dzieci chrześcijańskim, pełnym troski i oddania nauczycielom. To szkoła pełna radości, tu wskazuje się właściwe drogowskazy. Tu mamy tę świadomość , że w dzisiejszym otoczeniu należy nieustannie nie tylko przekazywać solidną wiedzę, tu wymagamy od siebie nawzajem, tu rozwijamy i uwrażliwiamy młodego człowieka w oparciu o Boże wartości. Uczniowie usłyszeli, życzenia wielu radości i sukcesów w nauce oraz podejmowanych szeroko uczniowskich zmaganiach. Grono pedagogiczne otrzymało życzenia wielu sił i bożego zapału do tak ważnej pracy wychowawczej.

Z ramienia DIAK, kierowanie placówką wspomaga Rada Oświatowa, która skupia ludzi Akcji Katolickiej bezpośrednio związanych z oświatą: dyrektorów szkół i nauczycieli. W placówce rozpoczyna rok szkolny 11 oddziałów. Pracą szkoły kieruje Pani Dyrektor mgr Bogna Świdzińska, która stoi na czele ponad 25 osobowego grona nauczycieli.

Piotr Kirziejonek,

przewodniczący Rady Oświatowej DIAK

Galeria zdjęć:

 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.